Ombygging

Vår organisasjon står klar til å ta på oss ombyggingsoppdrag av ulik størrelse og kompleksitet, fra forlenginger til batteriinstallasjoner og mindre jobber. Vi har både prosjektledelse og innkjøpskompetanse til å handtere prosjekter av stort omfang, og kan også bistå med prosjektering av jobbene. Vi har stor erfaring med elektrifisering av eksisterende dieselfartøy, og kan i samarbeid med batterileverandør tilby en totalpakke med både prosjektering, innkjøp og installasjon. Vi har også gjennomført flere installasjoner av avlusningssystemer for oppdrettsbransjen samt gangveiinstallasjoner på offshorefartøy. 

Kontakt