Ombordservice

Vi rykker ut på kort varsel med høyt kvalifiserte fagfolk for å løse dine utfordringer der du er. I tillegg kan vi gjennom våre serviceavtaler tilby innkjøpsstøtte til kjøp av utstyr og materiell til skip i drift, et tilbud en rekke av våre kunder har valgt å benytte seg av.

Kontakt