For Havyard Leirvik og for Eqva er dette en viktig kontrakt av mange grunner. Verftet satser særskilt på oppdrag knyttet til ombygging og oppgradering av eksisterende skip, og oppdraget for Boreal Sjø er en bekreftelse på at denne satsingen gir resultater. 

Verftet er i tillegg prekvalifisert for fabrikasjon av stålseksjoner til olje- og gassindustrien. Dermed kan det påta seg de mest krevende fabrikasjons- og modifikasjonsoppdrag. Dette åpner for enda flere muligheter i markedet.

– Kontrakten med Boreal Sjø er viktig også fordi størstedelen av arbeidet skal produseres lokalt og utføres på verftet, og vi får anledning til å bli kjent med en ny kunde. Vi gleder oss til dette samarbeidet og har tro på at dette skal bli begynnelsen på et langt og godt samarbeid til felles nytte, sier Salgssjef Silje Smådal.

– Gode og krevende kunder er viktig for at vi skal utvikle oss videre, og vi ser fram til et slikt større prosjekt med en ny kunde. Vi er inne i en god trend med flere ordrer innenfor service og vedlikehold, og med to større prosjekt i ordreboka har vi sikret oss et godt grunnlag, sier Administrerende Direktør Tor Leif Mongstad. Det andre prosjektet gjelder motorbytte på ferjen M/F Veøy.

Ombyggingen av M/F Vannes er et typisk eksempel på ombyggingsoppdrag som det er ventet at det vil være mange av i årene fremover. De har normalt en kontraktsverdi et sted mellom 10 og 20 millioner kroner og gjennomføres i løpet av en to måneders periode. Havyard Leirvik inngår i Eqva ASA-konsernets forretningsområde «Maritime services».

 

Forsidebilde: M/F Vannes. Foto: Havyard Leirvik AS