Kontrakten og val av teknisk løysing er eit resultat av eit lengre og godt samarbeid imellom verft, designer og rederi. Fartøyet vil vere ferdig ombygd til neste turistsesong i Geiranger.  

MF_Veøy_.jpg

På bildet:  M/F Veøy, Foto: Fjord1

- Vegen hit har vore ein interessant prosess for oss, og vi set stor pris på å bli involvert av redar så pass tidleg. Ved tidleg involvering har vi kunna delt både erfaring og kompetanse som sikrar ei god gjennomføring for alle partar, seier Salssjef for Havyard Leirvik, Silje Smådal.

- Det er veldig gledeleg at Fjord1 vel Havyard Leirvik som verft for ombygging av M/F Veøy. Me er avhengig av gode og krevjande kundar for å utvikle oss. Fjord1 har vore kunde hos oss på nybygging, hybridisering, service og vedlikehald. Dei har gitt oss impulsar som har vore med på å utvikle verftet til det verftet vi liker å presentere i dag. Me ser derfor fram til å ha eit nytt større prosjekt i lag med dei, seier Administrerande Direktør Tor Leif Mongstad 

Vidare seier Mongstad, at vi er umåteleg glad for å kunne melde til våre dyktige medarbeidarar at vi har inngått ein kontrakt som bidreg til å auke ordrereserven inn i 2023. Verftet er inne i ein god trend med aukande ordrevolum på service og vedlikehald, og med to større prosjekt i ordreboka gjev dette ein god basisaktivitet for verftet dei komande månadane. 

Havyard Leirvik er ei hjørnesteinsbedrift i området og mange har nære tilknytingar til verftet enten ved å vere direkte tilsett eller gjennom andre familiære eller profesjonelle relasjonar. Det er derfor viktig å skape ei tryggheit for aktiviteten og vise at vi er konkurransedyktige i ein krevjande marknad.

 

 Forsidebilde: Havyard Leirvik