• Det har gått utrolig greit, sier prosjektleder Håkon Bosdal.

Skipet som er nummer fire i Havtrans-serien har forgjengerne Namsos, Steigen og Reisa. Nå er det Kristiansund som skal i drift for Frøy.

Håkon Bosdal sier at det hjelper selvsagt på at de har bygd tilsvarende skip før. 

  • Men det følger alltid utvikling og forbedring fra skip til skip, og alt skal testes ut og fungere før vi kan overlevere skipet. De som har jobbet på dette prosjektet har bevist at de er dyktige skipsbyggere og gjort en kjempejobb slik at vi har greid, ikke bare å holde fristen, men kan levere to dager før avtalt tidspunkt. 

Systematisk jobbing 

Koronapandemien har påvirket både tilgangen til arbeidere og hvordan de ansatte kan arbeide. 

  • Vi har egentlig ikke hatt nok folk, og da er det godt gjort å levere før tiden. Vi har imidlertid hatt fokus på de rette tingene, jobbet systematisk og i riktig rekkefølge. I tillegg har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med kunde. Slik har vi greidd å holde fristen og levere et nytt, godt arbeidsverktøy til Frøy.

Nå venter mer arbeid med brønnbåt nummer tre i den samme kontrakten til Frøy. Skroget er levert til Havyard Leirvik og utrustningen er alt i gang. Dette skipet skal overleveres til høsten, og det er Håkon Bosdal som har prosjektledelse også der.

  • Her på verftet blir det full fart gjennom hele sommeren, og ferie må deles og fordeles for at vi skal greie å opprettholde produksjonen slik vi ønsker. 

 Samspill mellom Hav Group og Havyard 

Havtrans-serien fra Hav Design setter standarden for mellomklassen av brønnbåter i næringen. Kristiansund har en kapasitet på 3.250 kubikkmeter fordelt på tre runde tanker. De runde tankene gjør at båten kan frakte mer fiske samtidig som fiskevelferden øker med roligere fisk og høyere overlevelse. I tillegg er skrogformen slik at båten går lett og kutter både utslipp og kostnader til drivstoff.

 

Norwegian Electric Systems har levert automasjons- og elektriske kraftsystemer i tillegg til broløsningen som også på denne er den nyutviklete totalintegrerte Raven-broen. Norwegian Greentech har levert system for rensing av ballastvann mens Hav Design har stått for designet. 

Forsidebildet: Teknisk-prøvetur for «Kristiansund» i Sognefjorden. Foto: Havyard Leirvik AS