Dette er en viktig kontrakt for Havyard Leirvik og representerer den første større ombyggingskontrakten etter at verftet avslutter et stort nybyggingsprogram. 

Havyard Leirvik AS avslutter et stort nybyggingsprogram og satser nå mer mot ombygging- og reparasjonsmarkedet. Verftet har den siste tiden bygget og levert en stor serie med ferjer, brønnbåter og SOV fartøy (støttefartøy for service og vedlikehold av vindturbiner). De to siste fartøyene i nybyggingsserien har planlagt levering henholdsvis i slutten av september og i starten på november. Dette kroner mange år med bygging av nye fartøy til både nasjonale og internasjonale kunder. Som følge av noen svært krevende prosjekter, ble det besluttet at selskapet for en periode først og fremst skal satse på prosjekter innenfor ombygging og reparasjoner. Ifølge daglig leder, Karsten Sævik, er det derfor svært gledelig at verftet vinner en slik kontrakt nå i direkte fortsettelse av pågående nybyggingsprogram.

Stor ombygging

Svein Olav Senneset, fungerende leder for nybygg i Fjord 1 sier at MF Lote skal gjennomgå en større ombygging hvor driften skal legges om fra diesel-mekanisk til batteridrevet fremdrift. Systemet leveres av Norwegian Electric System AS (Hav Group), og oppstarten av prosjektet er beregnet til november 2021. Fartøyet har i dag fire fremdrifts-thrustere som drives av fire dieselmotorer. Disse skal nå byttes ut med elektriske motorer som forsynes fra et stort batterisystem. Dette er samme type teknologi som flere andre ferjer drives med i dag.

  • Vi valgte Havyard Leirvik AS til denne jobben fordi vi har stor tro på at verftet har den nødvendige kompetansen som skal til for å gjennomføre ombyggingen. Verftet har gjort slike prosjekter tidligere og vi føler oss derfor trygg på at de vil kunne gjennomføre det på en god måte. Ferjen vil også bygges om i innredningen slik at denne tilfredsstiller de siste krav til universell utforming. 


Forside bildet. 
F.v.: Fritz Borgen, prosjektleder i Fjord 1, Svein Olav Senneset, fungerende leder nybygg i Fjord 1 og daglig leder i Havyard Leirvik AS, Karsten Sævik. Foto: Havyard