I tillegg har verftet i denne perioden bygget om tre ferjer fra fossil-ferger til batteri-ferger.

Verftsdirektør i New Havyard Ship Technology, Erlend Hatleberg, sier den rekordstore serien av ferger sammen med ombyggingsoppdragene har gitt skipsbyggerne ved Sognefjorden en erfaring og kompetanse på batteriferger som ingen andre verft har.
  - Det gjør oss rustet til å ta imot både og gamle nye kunder som vil bygge om og fornye fartøy til fornybar energi eller bygge nye lav- eller nullutslippsfartøy. 

Den siste batterifergen i den rekordlange ferge-serien er en 50-bilers ferje som hører til i en rekke av fem 50-bilers ferger. 

Spesialkompetanse på grønne fartøy

 Hatleberg sier de er glade for å være med på å bidra til at dette målet nås og at de norske fjordene blir grønnere.
  - Fergene vi leverer kutter CO2-utslippene til null når de opererer elektrisk, og vi er klare til å være med på gjøre stadig nye ferger mer miljøvennlige og transportsektoren mer bærekraftig.

Havyard-verftet i Leirvik har de siste årene spesialisert seg på energieffektive ferger, spesialfartøy til havvind-parker og brønnbåter. Fra mai 2020 ble kontraktene i gamle Havyard Ship Technology tatt over av New Havyard Ship Technology, og utover høsten er arbeidsstokken i full sving med utrustning og ferdiggjøring av tre brønnbåter til Norsk Fisketransport og tre vindmølleskip til Esvagt. Levering av siste skip er planlagt til sommeren 2021.  

Både nybygg og service 

Fra 2020 legger verftet også om driften til igjen å tilby reparasjon og ombygging av skip i tillegg til nybygg.
  - Vi har over hundre års erfaring som skipsbyggere. Det er kunnskap vi nå vil bruke også til reparasjon og ombyggingsoppdrag innen alle segment og type skip. Ved å bli et kombinasjonsverft kan vi tilby kunnskapen vi har som skipsbyggere til flere typer oppdragsgivere og slik sikre og styrke verftet. 

Hatleberg sier verftet har lagt bak seg noen svært tøffe år, og at de nå omstiller seg til å bli et kombinasjonsverft, for å utnytte de ansattes store kompetanse på skipsbygging enda bedre. Det ser han frem til.
  - Vi er store nok til å levere større fartøy og kompliserte oppdrag, samtidig er vi små nok til å ha tett og personlig oppfølging av den enkelte båteier. Denne nære kontakten er viktig som kombinasjonsverft. Vi får klar beskjed om hvordan resultatet skal være, og vi setter hele vår 100 år lange erfaring inn på å levere.

 

Foto: Tor Erik Kvalsvik