Som et ledd i å rekruttere nye medarbeidere og på samme tid være en samfunnsansvarlig bedrift, tar Havyard Group ASA hvert år inn nye lærlinger.

Vi tar inn lærlinger som kan ta fagbrev som industrimekaniker, industrirørlegger, logistikk, elektro, automasjon, til platefaget, IKT og innen kuldefaget. Havyard Group ASA tilbyr:

  • Tett oppfølging med egen veileder, både på bedrift og opplæringskontor
  • Gode utviklingsmuligheter i et høgteknologisk fagmiljø, der kompetanse er i fokus
  • Godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår

Vi kvalitetssikrer opplæring i Havyard gjennom Opplæringskontoret Tekniske fag Sunnmøre og PRO Opplæringskontor for industri- og teknologifag Sogn og Fjordane. Vi samarbeider også med opplæringskontor i Tromsø og Haugesund.

I tillegg til dette, skriver lærlingen en tidsbegrenset arbeidsavtale med oss som lærebedrift.


HR Contacts